Raport Roczny 2019

Raport roczny

KOGENERACJI S.A. za 2019 rok

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, już od ponad stu lat obecny jest w miejskim krajobrazie Wrocławia. Spółka dostarcza mieszkańcom ciepło i energię elektryczną, ale również angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności.

List Prezesa

"W imieniu Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przedstawiam Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., w którym zaprezentowano wyniki finansowe oraz istotne wydarzenia w 2019 roku.

Projektem o strategicznym znaczeniu dla przyszłości KOGENERACJI S.A. jest budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica, która zastąpi istniejący zakład zlokalizowany w Siechnicach. Realizacja projektu wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zakłada zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawę jakości powietrza w polskich miastach."

Przeczytaj list

Paweł Szczeszek

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.

Budowa wartości

0

mln PLN

EBITDA Grupa Kapitałowa

0

TJ

Sprzedaż ciepła Grupa Kapitałowa

0

GWh

Sprzedaż energii elektrycznej Grupa Kapitałowa

0

mln PLN

Nakłady inwestycyjne

0

mln PLN

EBITDA KOGENERACJA S.A.

0

Zwrot z zaangażowanego kapitału KOGENERACJA S.A. (ROCE)

Strategia KOGENERACJI S.A.

W roku 2019 KOGENERACJA S.A. kontynuowała realizację przyjętej w roku 2015 Strategii, w której celem nadrzędnym Spółki jest uzyskiwanie wysokiej rentowności na poziomie oczekiwanym przez akcjonariuszy.

06/06/2019

Podpisanie listu Intencyjnego

Kalendarium - najważniejsze wydarzenia

Zobacz wszystkie

07/06/2019

Energetyczna Kariera

15/06/2019

Dni Otwarte

04/10/2019

Podpisanie umowy sponsorskiej z NFM

10/10/2019

Wsparcie finansowe dla Wrocławskiego Centrum